Vypočítajte si cenu Vášho bytu
Vypočítajte si cenu Vášho bytu

Vypočítajte si cenu Vášho bytu

Vypočítajte si cenu Vášho bytu (odhadovanú) pomocou kalkulačky, ktorú pripravil Inštitút finančnej politiky (IFP). Kalkulačka vychádza z regresnej rovnice, ktorá je založená na skutočných inzerovaných ponukových cenách bytov za obdobie rokov 2011-2012. Vstupné charakteristiky definujú základné vlastnosti bytu, jeho lokality a ekonomickej situácie v lokalite. Vypočítaná hodnota je orientačná. Pri jej interpretácii treba brať do úvahy, že model nezohľadňuje vývoj na realitnom trhu za roky 2013 až 2015

UPOZORNENIE: Uvedené výpočty majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Kalkulačka slúži najmä na analytické účely.

Kliknutím na obrázok Vás automaticky presmeruje na kalkulačku IFP

 

 

ZDROJ: WEB MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

<